Tutkimusprojekti Suomenruotsalaisten kirjoittaminen työelämässä

Syksyllä 2017 aloitettiin tutkimusprojekti suomenruotsalaisten kirjoittamisesta työelämässä. Projektissa työskentelevät Hankenin kielikeskuksen yliopisto-opettajat FT Jannika Lassus ja FT Johanna Tanner.

2010-luvun työelämälle on ominaista nopea kehitystahti, ja digitalisaation ja kansainvälistymisen myötä työyhteisöjen viestinnässä on tapahtunut paljon muutoksia. Tutkimusta työelämän kielestä on kuitenkin olemassa toistaiseksi vain vähän. Puutetta paikkaa työelämän viestinnän tutkimusprojekti (Lassus & Tanner), jossa keskitytään tutkimaan kirjallista viestintää työpaikoilla. Projekti toimii Hankenin kielikeskuksen yhteydessä (Hankens center för språk och affärskommunikation).

Projektin tarkoituksena on kartoittaa suomenruotsalaisten kirjoittamista 2010-luvun digitaalisessa työelämässä. Projektissa keskitytään erityisesti yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin kirjoittamiskäytänteisiin: kuka kirjoittaa, mistä aiheesta, kenelle, millä kielellä ja mitä viestintäkanavaa käyttäen. Miltä yrityksissä ja 3. sektorin työpaikoilla kirjoitetut tekstit ja genret lopulta näyttävät tänä päivänä? Tutkimuksen avulla saadaan myös kielten- ja viestinnänopetukseen sovellettavaa tietoa siitä, miten käyttökelpoisia opintojen aikana saadut ruotsin ja suomen kielen taidot ovat työelämässä. Hanke keskittyy erityisesti suomen ja ruotsin kielen tutkimukseen mutta ottaa huomioon myös englannin kielen aseman yhä kansainvälistyvämmässä työelämässä.

Teoriataustaltaan projekti liittyy paitsi tekstintutkimukseen myös äidinkielellä ja toisella kielellä kirjoittamiseen. Tutkimusprojekti koostuu kolmesta osavaiheesta, jotka toteutetaan vuosina 2017–18:
– kyselylomakkeiden vastaukset (lomake on avoinna syyskuun 2017 ajan)
– haastattelut työpaikoilla (toteutetaan keväällä 2018)
– haastateltavien keräämät ruotsin- ja suomenkieliset työpaikoilla kirjoitetut tekstit (kerätään vuoden 2018 aikana ja anonymisoidaan ennen tutkimuskäyttöä)

Projekti on saanut rahoitusta aineistonkeruuseen Svenska kulturfondenilta. Tulevina vuosina tarkoituksena on syventyä kerätyn materiaalin analysointiin.

Mahdollisiin kysymyksiin tutkimuksesta vastaavat:
yliopisto-opettaja, FT Jannika Lassus (jannika.lassus_a_hanken.fi)
yliopisto-opettaja, FT Johanna Tanner (johanna.tanner_a_hanken.fi)