Finska som biämne

Finsk solnedgång
På denna sida hittar du mer information om finska som biämne.

 

Studera finska som biämne!

Det är möjligt att inom din examen läsa Finska med företagskommunikation som biämne på Hanken. Biämneshelheten heter alltså "Finska med företagskommunikation" och består av valbara moduler upp till 25 SP. I denna helhet bör på kandidatnivå ingå även de obligatoriska kurserna i finska. På magisternivå utgår dessa obligatoriska kurserna ur helheten om du redan innefattat dem i din kandidatexamen.

Tillsammans med den ämnesansvarige kan du också planera in kurser från andra universitet i Finland i din biämneshelhet. En biämneshelhet i finska kan också innefatta studier i kommunikation och massmedia, litteratur, översättningsvetenskap och tolkning samt fördjupade kurser i muntlig kommunikation.

 

Varför rekommenderar vi att du läser finska som biämne?

När det gäller finskan i Finland, inom den offentliga eller privata sektorn, så förutsätts allmänt att tjänsteinnehavaren behärskar finska på en mycket hög nivå. En stor del av tjänsterna kräver minst goda kunskaper, men ofta utmärkta kunskaper i finska, och endast ett fåtal akademiska tjänster utannonseras där nöjaktiga kunskaper i landets majoritetsspråk räcker till. I finskspråkiga kommuner krävs oftast utmärkta kunskaper i språket.

Att studera finska som biämne vid Hanken ger förutom språkfärdigheter i finska även kunskaper i kommunikation inom organisationer, insikter i mötes- och förhandlingsteknik, ledarskap och retorik samt i profilering och marknadsföring beroende av vilken inriktning du i övrigt har i din examen. Både det praktiska verbala kunnandet samt professionellt skrivande poängteras inom biämneshelheten.

Kommunikationen fungerar som ett styrinstrument inom ledarskapet och beslutsfattande, inom produktionen, marknadsföring och försäljning, inom informationsverksamhet, intern och extern kommunikation samt inom rekrytering och inom arbetsorientering. Det är en viktig del av hela företagets kunskapskapital att en anställd behärskar det andra inhemska språket för företagets profilering och image. Just därför är det viktigt att studera finska, enskilda fördjupade kurser eller som ett biämne.

 

Biämnesstudier i Finska med företagskommunikation

För examensstuderande vid Hanken

Du kan välja finska som biämne antingen på kandidatnivå eller på magisternivå. Ett biämne består av 25 SP i språket. På kandidatnivå plockar du in de obligatoriska kurserna i finska i biämnet, vilket ger 6 SP. Utöver dessa väljer du på 19 SP från våra fördjupade kurser in i din helhet. Totalt har du då 25 SP.

Om du gått de obligatoriska kurserna i finska på B-nivå kan du även räkna in kursen 5729 Kieliopin kertauskurssi i din biämneshelhet. Men, det är inte möjligt för dig som läst de obligatoriska kurserna på C-nivå eller modersmålsnivå eller för dig som läser biämnet på magisternivå. Orsaken är den att Kieliopin kertauskurssi egentligen är en förberedande kurs för den obligatoriska skriftliga kursen på B-nivå, d.v.s. för kursen 5715-1.

Du kan läsa finska som biämne oberoende om du är Hanken studerande i Vasa eller Helsingfors. Kursinnehållet och utbudet är detsamma.

 

För externa målgrupper

Att studera Finska med företagskommunikation som biämne vid Hanken erbjuds endast åt examensstuderande vid Hanken.

 

Kursutbud för Finska med företagskommunikation som biämne

Nedan hittar du information om de kurser som erbjuds ifall du väljer Finska med företagskommunikation som biämne. Dessa är kurser som tillsammans eller separat kan bilda en biämneshelhet i finska.

 

 

Kurser som tillsammans eller separat kan bilda en biämneshelhet i finska:

E-5724 Yritysviestinnän syventävä kurssi (CEFR B2-C2 ) (2-6 SP)

Kursen är en fördjupad distanskurs på nätet. Kursen förutsätter för dig som kandidatstuderande att de obligatoriska kurserna i finska är avklarade. Magisterstuderande kan välja kursen som en separat språkkurs eller som en kurs inom biämnet Finska med företagskommunikation. Kursen består av moduler där studenten själv väljer sina moduler och hur många studiepoäng hen vill utföra (2-6 SP).

Kontaktperson: Marit Nilsson-Väre

 

5741-E Yhteisöviestintä  (CEFR B2-C1) (5 SP)

Kursen är en fördjupad kurs i finska för både magister- och kandidatstuderande, som du kan välja som en fritt valbar kurs eller som en kurs inom biämnet Finska med företagskommunikation. Kursen har 5 kvotplatser för Joo-studerande eller utomstående studerande. Kursen ges vartannat år.

Kontaktperson: Johanna Dahlin

 

5743-E Profilointi- ja sidosryhmäviestintä (CEFR C1) (5 SP)

Kursen är en tvärvetenskaplig kurs inom finskan, med fokus på marknadsföringskommunikation och kan läsas som en fritt valbar fördjupad kurs i finska eller som en kurs inom biämnet Finska med affärskommunikation. Kursen har 5 kvotplatser för Joo-studerande eller utomstående studerande. Kursen ges vartannat år.

Kontaktperson: Marit Nilsson-Väre

 

5744-E Retoriikka ja argumentaaio yritysviestinnässä (CEFR C1) (5 SP)

Kursen är en fördjupad kurs i finska, en nätkurs/ distanskurs för både magister- och kandidatstuderande, som kan väljas som en fritt valbar kurs eller som en kurs inom biämnet Finska med företagskommunikation. Kursen har 5 kvotplatser för Joo-studerande eller utomstående studerande. Kursen vartannat år.

Kontaktperson: Anna Del Gaudio

 

5750 Kokous- ja neuvottelutaidon kurssi (CEFR B2-C1) (3 SP)

Kursen i fördjupad mötes- och förhandlingsteknik ges på finska på kandidat- och/eller magisternivå och kan väljas som en fritt valbar kurs eller som en kurs inom biämnet Finska med affärskommunikation. Kursen har 5 kvotplatser för Joo-studerande eller utomstående studerande. Kursen ges vartannat år.

Kontaktperson: Marit Nilsson-Väre

 

5650 Mötesteknik - Kokoustekniikka (3 SP)

Kursen är en tvåspråkig mötesteknik-kurs som förverkligas mellan finska och svensk avdelningen på Hanken, en kurs som hålls årligen och som är en fördjupad helhet på kandidat- eller magistersnivå. Den kan väljas som en fritt valbar kurs eller som en kurs inom biämnet i svenska. Mera information vid svenska avdelningen.

Kontaktperson inom finskan: Anna Del Gaudio

 

 

Biämneshelheter

Finskan erbjuder fördjupade kurser som kan bilda en biämneshelhet utöver de obligatoriska kurserna i finska.

Du kan också välja kurser från andra universitet inom kommunikation eller finska som du placerar inom ditt biämne, men i de fallen bör du kontakta ämnesansvarige Marit Nilsson-Väre i förväg innan du påbörjar studiehelheten inom den andra högskolan, för att vara säker på att kursen kan godkännas i din biämneshelhet på Hanken.

Utöver biämnet "Finska med företagskommunikation" som utgörs av kurser på 25 SP från kursutbudet ovan, finns även en annan biämneshelhet som kallas "Minor in the national languages of Finland". Biämnet i Finlands nationalspråk är i första hand avsett för internationella magisterstuderande vid Hanken. Läs mer om biämnet här.

 

Sök-funktionen i Sisu

På den här sidan presenteras sök-funktionen i Sisu och hur den fungerar. Du hittar studieavsnitten i finska genom att vid filtret Organisation välja ”Finska, Helsingfors” eller "Finska, Vasa". Genom att använda sök-funktionen i Sisu kan du självständigt läsa mera om de kurser i finska som erbjuds.

 

Kontaktpersoner

När det gäller biämnesstudier i finska bör du vara i kontakt med biämnesansvarige lektorn Marit Nilsson-Väre. Vill du läsa separata fördjupade kurser i finska kan du kontakta den lärare som angetts för respektive kurs.

 

Namn

Befattning

E-post

Telefon

Rum

Nilsson-Väre, Marit

Lektor, Ämnesansvarig

marit.nilsson-vare@hanken.fi

+358 403521740

328 Vasa, 508 Helsingfors