Hankens styrkeområden

tre personer sitter runt ett mötesbord och talar
Hankens styrkeområden för perioden 2019-2023

Hanken skapar ny kunskap och utbildar ansvarsfulla experter som kan verka i den globala ekonomin och i ett föränderligt samhälle genom forskningsaktiviteter som karaktäriseras av akademisk excellens och ekonomisk relevans.

Forskningen inom Hankens styrkeområden ska vara på särskilt hög nivå på en internationell skala. Ett strategiskt beslut om styrkeområdena fattas med fem års mellanrum, utifrån en extern evaluering av en internationell expertpanel. 

Den senaste evalueringen (Evaluation of Research, EoR) utfördes av en internationell expertpanel 2018. EoR-rapporten resulterade i följande definierade styrkeområden för Hanken:

Styrkeområden 2019–2023

Dessutom fann den internationella expertpanelen 2018 följande områden med hög potential:

Tags