Forskningsutvärdering

Hankens styrkeområden utses på basen av en utvärdeirng av forskningsutvärdering som görs vart femte år.

Research Assessment 2023 - en rapport om utvärderingen av Hankens forskning

Svenska handelshögskolans forskning har under år 2023 utvärderats av en extern panel bestående av framstående internationella forskare. Syftet med utvärderingen var att genomföra en systematisk och objektiv analys av den forskning som bedrivs på Hanken. Rapporten innehåller rekommendationer hur Hanken kan utveckla sin verksamhet så att man stöder forskningen.

Nedan kan du läsa panelens slutrapport i sin helhet med tillhörande bilagor.

Forskningsutvärdering 2023

Ladda ner som pdf