Forskningsutvärdering

Hankens styrkeområden utses på basen av en utvärdeirng av forskningsutvärdering som görs vart femte år.

EOR2018 - en rapport över evalueringen av Hankens forskning

Svenska handelshögskolans forskning har under år 2018 evaluerats av en extern panel bestående av framstående internationella forskare. Syftet med evalueringen var att genomföra en systematisk och objektiv analys av den forskning som bedrivs på Hanken samt att identifiera potentiella styrkeområden.

Panelens uppdrag var att identifiera forskningsområden vid Hanken som är av högsta internationella standard. Dessutom ombads panelen att ge rekommendationer på processer och förändringar med potential att stärka Hankens forskning.

Nedan hittar du panelens slutrapport i sin helhet med tillhörande bilagor.

Evaluation of Research 2018

Ladda ner som pdf