Impaktfaktorer - ISI JCR

Impaktfaktorn är ett mått på hur ofta en tidskrifts artiklar blir citerade. I terminologilistan finns en mera detaljerad definition.

Du söker fram en tidskrifts impaktfaktor i Journal Citation Reports (JCR), en databasen som ägs av Thomson Reuters och produceras av Institute for Scientific Information. Därav förkortningen ISI.

Hanken tillämpar en kombination av impaktfaktorerna och Publikationsforum-klassificeringen vid bedömningen av tidskrifternas kvalitet. Ett annat allmänt verktyg för att bedöma kvaliteten är Ulrichweb.

Har du frågor kan du kontakta biblioteket via biblioteket@hanken.fi eller haris@hanken.fi.

 

 

tidskrifter vetenskapliga tidskrifter kvalitetsbedömning