Forskningsdatabasen Haris

Information om Haris

Databasens publika portal ger en helhetsbild av forskningen på Hanken.

Haris (Hanken Research Information System) används för registrering av forskningsmeriter (publikationer, aktiviteter och projekt) och utgör grunden för all extern rapportering av publikationer och den interna resursfördelningen. 

forskningsverksamhet databaser informationssystem