Open access-publicering på Hanken

Här hittar du länkar till mera information om Hankens riktlinjer för öppen forskning och till praktiska anvisningar för hur du går tillväga för att parallellpublicera på Hanken.

Hanken främjar öppen forskning

För att främja öppen forskning har Hanken antagit riktlinjer för öppen forskning på Hanken. En av målsättningarna är att 80 % av högskolans årligen rapporterade vetenskapliga artiklar ska publiceras som grön open access (parallellpubliceras).

Högskolans skriftserier publiceras open access i publikationsarkivet DHanken. Parallellpublicering på Hanken sker via forskningsdatabasen Haris och publikationerna överförs för långtidsförvaring till DHanken.

Se praktiska anvisninar för att parallellpublicera på Hanken.

Vår information om open access finns samlad i Hankens libguide om open access.

Broschyren file type icon Snabbguide om open access presenterar open access i ett nötskal och kan skrivas ut.

Du kan få rabatt på publiceringsavgifter (APC) för att publicera hybrid open access i i tidskrifter utgivna av Elsevier, Emerald och Sage. Mera information om rabatt på APC-avgifter.

NopSA-projektet

NopSA-projektet, med syfte att främja open access på Haken, pågick åren 2015-2016. Projektet var en del av ATT-projektet (Avoin tiede ja tutkimus) och finanseierades av UKM.
Se publikationer och aktiviteter inom projektet.

parallellpublicering vetenskaplig publikationsverksamhet open access