Forsknings- och kompetenscentren kopplar forskning och praxis

Forsknings- och kompetenscentren kopplar forskning och praxis

Hankens forsknings- och kompetenscentra koordinerar undervisning, främjar forskningsverksamheten och erbjuder mångsidiga informations- och fortbildningstjänster. Centren är knutna till institutionerna vid Hanken och arbetar också i nära kontakt med näringslivet.

forskningscentra forskningsverksamhet