Teamet för forskningsservice

Forskningsservice

Vi är en del av Centret för forskning och internationella ärenden. Centret främjar och stöder Hanken Svenska handelshögskolans forskning, internationalisering, forskarutbildning och internationella kvalitetsarbete.

Teamet för forskningsservice jobbar med att stöda Hankens professorer, forskare och forskarstuderande i att ansöka om, förvalta och avrapportera forskningsfinansiering. Målet för vårt arbete är att stöda alla som forskar vid Hanken i att skapa kunskap av hög internationell kvalitet.

Detta gör vi genom att sprida information om relevanta finansiärer och finansieringsmöjligheter, hjälpa till med ansökningar, finansieringsrelaterade förbindelser och rapporter, samt säkra att högskolans forskare har möjlighet att delta i relevanta evenemang och utbildning. Vi producerar också statistik om, följer upp och avrapporterar dessa funktioner.

Kontakt: research [at] hanken.fi

Anu Helkkula, ED
Chef för forskningsservice
Direktör för Hankens forskarskola
Tfn +358 40 3521 347

Malin Wikstedt
Forskningsombud
e-post: research [at] hanken.fi
Tfn +358 40 3521 286

Marianne Dingstad Cambier, PM
Stipendieombud
e-post: stipendieombud [at] hanken.fi
Tfn +358 40 3521 375

Jenny Lundén-Morris, BSc
Assistent för stipendieombud
e-post: stipendieombud [at] hanken.fi
Tfn +358 40 3521 235

vakant
Projektcontroller
e-post: research [at] hanken.fi
Tfn +358 40 3521 522

 

forskningsfinansiering service kontaktinformation