Hankens service för forskning

Hankens service för forskning

Hankens service för forskning jobbar med att stöda Hankens professorer och forskare att ansöka om, förvalta och avrapportera forskningsfinansiering och börja nya impactfulla forsknings och innovations projekt. Målet är att stöda alla som forskar vid Hanken i att skapa kunskap av hög internationell kvalitet, utveckla nya värdefulla forsknings och innovations parnetskap och förstärka forskningens samhälleliga impacten.

I Hankens forsknings infrastruktur tillhör även stöd från IT-och ekonomiavdelningen samt vaktmästare och andra uppehålls funktioner, som möjliggör de bästa omständigheter för att utföra den högsta klass forskning med stor samhälleliga impact.   

Alla forsknings projekt coordineras centralt från Research Liaison Office. 

Om du är intresserad om att planera nya forsknings projekt eller bygga nya forskingns och innovations partnerskap, kontacta oss gärna. 

Malin Wikstedt
Forskningsombud
Tfn +358 40 3521 286

Jaana Kokkonen
Forskningsombud
Tfn +358 50 4678 701

Jenny Lundén-Morris, BSc
Stipendieombud (Hanken stiftelse och Fulbright) 
Tfn +358 40 3521 235

Marianne Dingstad Cambier, MSc
Stipendieombud