Lediganslagna och beviljade stipendier

Stipendier att sökas samt beviljade stipendier

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan lediganslår medel att sökas för forskningsledigheter utomlands. Deadline för ansökningar är 14.3.2021.

För mera information vänligen läs kungörelsen:

Ansökningar till Näringslivets fond om inbjudan av utländska föreläsare och forskare kan göras löpande under året. Se informationen om ansökningsförfarandet här:

https://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/hankens-fonder/fonderna/naringslivets-fond