Hankens stipendier

Hankens stipendier består av Stiftelsen Svenska Handelshögskolans fonder och donationsmedel ur vilka stipendier beviljas åt högskolans lärare, forskare och studerande. 

Ansökningstider

Den huvudsakliga årliga ansökningstiden är i februari. Utlysningen publiceras på Hankens webb och skickas till berörda målgrupper. Förutsatt att det finns kvarstående medel i fonderna efter vårens utdelning utlyses de kvarstående medlen på hösten (september). Stipendier kan ledigförklaras även under kalenderåret. Beviljade stipendier kungörs på Hankens webb och samtliga sökande får information om utfallet per e-mail.

Ansökningar till Näringslivets fond för inbjudan av utländska föreläsare kan göras löpande under året.

Kontaktinformation

Kontaktpersonen för Hankens stipendier (ärenden som gäller ansökningar, stipendiebeslut, utbetalning, eventuell återbetalning och rapportering av stipendiemedel):

Stipendieombud

Enheten för forskning, internationella ärenden och näringslivsrelationer
e-post: stipendieombud@hanken.fi 
Telefon: 040 3521 375
Mottagningstid enligt överenskommelse