Stipendieformer

Stipendieformerna är följande:

A. Forskning

 • Stipendier för forskningsterminer och -projekt (heltidsforskning, vid finansieringsbeslut ges prioritet åt projekt i vilka ingår vistelse utomlands).
 • Stipendier för deltagande i konferenser och kurser utomlands.
 • Stipendier för ev. andra ändamål inom forskning (t.ex. insamling av datamaterial).

Stipendier för forskning kan sökas av ordinarie fakultetsmedlemmar vid högskolan och av personer som en längre tid handhar forskar-/lärarbefattning på viss tid vid Hanken.

Stipendierna för forskningsterminer och för heltidsforskning förutsätter alltid tjänstledighet från annan tjänst samt att inte andra stipendier beviljats för samma ändamål. Det månatliga beloppet bestäms i samband med stipendiebeslutet.

Stipendiets maximibelopp är 1000 euro för konferens- och kursresor inom Europa och 1700 euro för konferens- och kursresor utanför Europa. Deltagande i konferenser och kurser i Finland finansieras inte ur fondernas medel.

B. Fortbildning

 • Stipendier för pedagogisk fortbildning.
 • Stipendier för facklig fortbildning.

Stipendier för fortbildning kan sökas av ordinarie fakultetsmedlemmar vid högskolan och av personer som en längre tid handhar forskar-/lärarbefattning på viss tid vid Hanken.

C. Utveckling av undervisning

 • Stipendier för utveckling av undervisningsmaterial såsom läroböcker.
 • Stipendier för utveckling av undervisningsmetoder.

Stipendier för utveckling av undervisning kan sökas av ordinarie fakultetsmedlemmar vid högskolan och av personer som en längre tid handhar forskar-/lärarbefattning på viss tid vid Hanken.

D. Andra ändamål

Stipendier kan i undantagsfall beviljas även för andra ändamål, t.ex. för anskaffning av litteratur (inköpet administreras och litteraturen handhas av biblioteket). Stipendierna kan sökas av ordinarie fakultetsmedlemmar vid högskolan och av personer som en längre tid handhar forskar-/lärarbefattning på viss tid vid Hanken.

E. Forskarutbildning

 • Stipendier för konferenser, kurser, tutorials eller colloqiums utomlands.
 • Stipendier för vistelser vid utländska universitet eller forskningsinstitut.
 • Stipendier för ev. andra ändamål inom forskarstudier (t.ex. insamling av datamaterial).

Stipendierna kan sökas av studerande som antagits till Hankens forskarutbildning. Stipendiets maximibelopp är 1000 euro för konferens- och kursresor inom Europa och 1700 euro för konferens- och kursresor utanför Europa. Deltagande i konferenser och kurser i Finland finansieras inte ur fondernas medel.

F. Språkkurser och Summer Schools

 • Stipendier för språkkurser i s.k. Schusterländer kan sökas av högskolans studerande på kandidat- och magisternivå, samt av alumner som under de tre närmaste föregående åren avlagt examen vid högskolan.
 • Stipendier för Summer Schools i s.k. Schusterländer kan endast sökas av högskolans studerande på kandidat- och magisternivå.

De s.k. Schusterstipendierna är avsedda för studier i tyska, spanska eller portugisiska i sådant land där dessa språk allmänt talas (Tyskland, Österrike, tysktalande delen av Schweiz, Spanien, Portugal, Central- eller Sydamerika) eller för Summer Schools i ett av dessa länder. För dessa tillämpas separata maximibelopp (se informationen om Elisabeth Schusters fond).

Notera att Stiftelsen Svenska Handelshögskolan enbart kan finansiera språkstudier och Summer Schools i ovan nämnda länder. En studerande som ämnar studera i andra länder än dessa uppmanas att ansöka om finansiering från externa fonder.