Redovisning

Share page with AddThis

Användningen av beviljade stipendiemedel skall redovisas i det elektroniska stipendieansökningssystemet före utgången av följande kalendermånad efter avslutad resa eller avslutad finansieringsperiod. Redovisningen görs genom att välja alternativet Skapa redovisning i menyn inne i systemet och fylla i de uppgifter och ladda upp de bilagor som frågas efter. Redovisningen skickas sedan in elektroniskt och behöver INTE lämnas in i pappersform. 

I redovisningen för resestipendier för konferenser, kurser, utlandsvistelser mm. skall anges stipendiets nummer, storlek och ändamål samt en kort redogörelse över vad stipendiet använts för inklusive start- och sluttidpunkt för resan. För kurser (gäller också språkkurser) bifogas ett intyg över avlagd kurs.

Bifoga även en kostnadsredovisning med kopior på kvitton/verifikat över gjorda betalningar för de viktigaste kostnadsposterna, dock så att kostnader för flyg, boende och kursavgift alltid redovisas. Dokument över gjorda bokningar duger inte.

Om stipendiebeloppet överstiger kostnaderna skall skillnaden återbetalas till Stiftelsen Svenska Handelshögskolans konto (se kontouppgifterna ovan). Betalningen skall förses med namn, stipendiets nummer och texten "återbetalning av stipendium". Vänligen nämn i rapporten att du återbetalar en del av stipendiebeloppet.

I redovisningen av ett stipendium för heltidsfinansiering av forskarstudier ska anges stipendiets nummer, storlek eller finansieringsperiod samt information om följande aktiviteter under stipendieperioden: 

  • en kort beskrivning av avhandlingens /forskarstudiernas nuläge (inklusive en uppskattning på disputationstidpunkt);
  • en förteckning över publikationer under perioden;
  • en förteckning över avlagda kurser under perioden;
  • en förteckning över deltagande i nationella / internationella konferenser, seminarier och tutorialer (+ ange om du presenterat en artikel eller deltagit som åhörare);
  • eventuella övriga aktiviteter under perioden (t.ex. ev. utlandsvistelser eller deltagande i ev. andra forskningsprojekt). 

I redovisningen av ett stipendium för heltidsfinansiering av forskning ska anges stipendiets nummer, storlek eller finansieringsperiod samt information om aktiviteter som företagits under finansieringsperioden inklusive de publikationer som producerats.

Uppgifterna om forskningsprojekt, publikationer, konferensdeltaganden och utlandsvistelser skall därtill uppdateras i forskningsdatabasen HARIS.

Stiftelsens webbaserade ansökningstjänst

Länk till Stiftelsens webbaserade ansökningstjänst