Svenska handelshögskolans lärares och forskares fond

Share page with AddThis

Medlen kan sökas av ordinarie eller långvarigt vikarierande lärare och forskare vid högskolan. Stipendium kan beviljas för: 

1. vetenskaplig forskning
2. utarbetande av läroböcker 
3. facklig och pedagogisk fortbildning 
4. studie- och forskningsresor 
5. upprätthållande av språklärares kontakter med relevanta språkområden 

Stipendium kan även beviljas för inköp av litteratur samt annat studie- och forskningsmaterial.