Stiftelsen Svenska Handelshögskolans fonder

Nedan information om Stiftelsen Svenska Handelshögskolans fonder

FÖRENINGSBANKEN I FINLAND AB:S STIPENDIEFOND, vars syfte är att främja vetenskaplig forskning vid Svenska handelshögskolan. Stipendiemedlen utdelas såsom ett eller två stipendier för främjande av ekonomisk forskning.

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS 70-ÅRS FOND, vars syfte är att främja vetenskaplig forskning vid Svenska handelshögskolan. Stipendiemedlen utdelas såsom stipendier som kännbart befrämjar forskning vid Svenska handelshögskolan.

EDGAR GRÖNBLOMS STIPENDIEFOND för studerande för ekonomie magister- eller ekonomie licentiatexamen eller för ekonomie doktorsgrad.

OY STOCKMANN AB:S JUBILEUMSFOND för ekonomisk, i främsta rummet företagsekonomisk forskning på handelns område.

HENRIK SCHYBERGSONS MINNESFOND för ekonomisk, i främsta rummet företagsekonomisk forskning.

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅRS forskningsfond för vetenskaplig forskning vid högskolan.

FÖRETAGSEKONOMISKA FÖRENINGENS STIPENDIEFOND för främjande av intresse för företagsekonomiska spörsmål genom utgivande av stipendier för publikationsverksamhet samt forskningsresor och kongresser.

Stipendium kan sökas av högskolans lärare och forskare för heltidsforskning och av högskolans forskarstuderande för heltidsstudier och/eller för täckande av direkta kostnader samt för forsknings- och konferensresor.

Utdelningen från Edgar Grönbloms stipendiefond har under de senaste åren varit antingen obefintlig eller synnerligen ringa. Därför har inte stipendier utdelats åt studerande på magisternivå. Studerande på magisternivå uppmanas att söka om stipendium för exempelvis magisteravhandlingen från externa fonder.