Näringslivets stipendiefond

Share page with AddThis

Medlen anslås att sökas av personer som bedriver studier för licentiat- eller doktorsexamen vid Svenska handelshögskolan. Av särskilda skäl kan forsknings- och resebidrag beviljas lärare vid högskolan.