För forskarstuderande

Information om forskningsfinansiering

Länkarna till vänster innehåller information om forskningsfinansiering för forskarstuderande. Kontakta forskningsombudet för hjälp och frågor vid ansökningar!

forskningsfinansiering projektfinansiering forskare forskarutbildning