För forskarstuderande

Information om forskningsfinansiering

Länkarna till vänster innehåller information om forskningsfinansiering för forskarstuderande. Kontakta Anu Helkkula för hjälp och frågor vid ansökningar!