Publikationer

På Hanken skapas forskning med internationell genomslagskraft.

Finlands Akademis utredning av den vetenskapliga verksamheten i Finland (Vetenskapens tillstånd 2014) visar att Hankens forskning med sitt index på 1,4 klart ligger över världsmedeltalet på 1.

I det så kallade Top 10-indexet som visar hur många publikationer som i snitt hör till den mest refererade 10-procenten inom respektive forskningsområde ligger Hanken på 1,7, igen klart över världsmedeltalet på 1.

Nästan 28 % av alla Hankens publikationer finns i internationella tidskrifter.

Du kan söka efter Hankenforskarnas högklassiga publikationer i högskolans forskningsdatabas HARIS.

 

Senaste publikationerna på Hanken
Arni Halldorsson 2020, 'Service Action Research – A Review and Guidelines', Journal of Services Marketing,
David Simon 2020, 'Who Owns Your Health? Patient Data Ownership', The Modern Law Review ,
Kenneth Högholm, Hilal Anwar Butt 2020, 'The impact of illiquidity risk for the Nordic markets', Spanish Journal of Finance and Accounting, vol. 49, no. 1, pp. 28-47. https://doi.org/10.1080/02102412.2018.1555348
Rune Stenbacka, Mihkel Tombak 2020, 'Competition between For-Profit and Nonprofit Health Care Providers and Quality', Journal of Institutional and Theoretical Economics, https://doi.org/10.1628/jite-2020-0002
Gonul Colak, Iftekhar Hasan, S. Chahine, M. Mazboudi 2020, 'Investor Relations and IPO Performance', Review of Accounting Studies, https://doi.org/10.1007/s11142-019-09526-8
Kati Järvi, Violetta Khoreva 2020, 'The role of talent management in strategic renewal', Employee Relations, vol. 42, no. 1, pp. 75-89. https://doi.org/10.1108/ER-02-2018-0064
David Simon 2020, 'Trademark Law & Consumer Safety', Florida Law Review, vol. 72,
Maria Holmlund-Rytkönen, Robert Ciuchita, Annika Ravald, Yves Van Vaerenbergh, Panagiotis Sarantopoulos, Francisco Villarroel-Ordenes, Mohamed Zaki 2020, 'Customer Experience Management in the Age of Big Data Analytics: A Strategic Framework', Journal of Business Research,