Publikationer

Bok och pennor
På Hanken skapas forskning med internationell genomslagskraft.

Finlands Akademis utredning av den vetenskapliga verksamheten i Finland (Vetenskapens tillstånd 2014) visar att Hankens forskning med sitt index på 1,4 klart ligger över världsmedeltalet på 1.

I det så kallade Top 10-indexet som visar hur många publikationer som i snitt hör till den mest refererade 10-procenten inom respektive forskningsområde ligger Hanken på 1,7, igen klart över världsmedeltalet på 1.

Nästan 28 % av alla Hankens publikationer finns i internationella tidskrifter.

Latest publications
Christian Kowalkowski, David Sörhammar, Alexey Sklyar, Bård Tronvoll 2020, 'Transformational shifts through digital servitization', IMM – Industrial Marketing Management, https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.02.005
Mikael Laakso, Antti Rousi 2020, 'Journal research data sharing policies: a study of highly-cited journals in neuroscience, physics, and operations research', Scientometrics : an international journal for all quantitative aspects of the science of science, communication in science and science policy,
Joakim Wincent, Charlotta Sirén, Vinit Parida, Johan Frishammar 2020, 'Time and time-based organizing of innovation', Journal of Business Research, vol. 112, pp. 23-32. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.02.028
Jaakko Aspara, Kristina Wittkowski, Jan Klein, Tomas Falk, Jeroen Schepers, Kai Bergner 2020, 'What gets measured gets done: Can self-tracking technologies enhance advice compliance?”', Journal of Service Research, https://doi.org/10.1177/1094670520904424
David Simon 2020, 'Who Owns Your Health? Patient Data Ownership', The Modern Law Review ,
Janne Tienari, Marianne Storgaard, Rebecca Piekkari, Snejina Michailova 2020, 'Holding On While Letting Go', Organization Studies, https://doi.org/10.1177/0170840620902977
David B. Grant, Noriza Mohd Jamal, Mike Tayles 2020, 'Investigating the Relationship between Supply Chain Management and Management Accounting Practices', Journal of Supply Chain Management: Research & Practice, vol. 13, no. 2, pp. 1-22.
Maria Holmlund-Rytkönen, Robert Ciuchita, Annika Ravald, Yves Van Vaerenbergh, Panagiotis Sarantopoulos, Francisco Villarroel-Ordenes, Mohamed Zaki 2020, 'Customer experience management in the age of big data analytics', Journal of Business Research, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.022


Academic Excellence ikon icon

 

Du kan också söka efter Hankenforskarnas högklassiga publikationer i högskolans forskningsdatabas HARIS.