Publikationer

Bok och pennor
På Hanken skapas forskning med internationell genomslagskraft.

Finlands Akademis utredning av den vetenskapliga verksamheten i Finland (Vetenskapens tillstånd 2014) visar att Hankens forskning med sitt index på 1,4 klart ligger över världsmedeltalet på 1.

I det så kallade Top 10-indexet som visar hur många publikationer som i snitt hör till den mest refererade 10-procenten inom respektive forskningsområde ligger Hanken på 1,7, igen klart över världsmedeltalet på 1.

Nästan 28 % av alla Hankens publikationer finns i internationella tidskrifter.

Latest publications
Joakim Wincent, Charlotta Sirén, Vinit Parida, Johan Frishammar 2020, 'Time and time-based organizing of innovation', Journal of Business Research, vol. 112, pp. 23-32. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.02.028
Arni Halldorsson 2020, 'Service Action Research – A Review and Guidelines', Journal of Services Marketing,
Jaakko Aspara, Kristina Wittkowski, Jan Klein, Tomas Falk, Jeroen Schepers, Kai Bergner 2020, 'What gets measured gets done: Can self-tracking technologies enhance advice compliance?”', Journal of Service Research, https://doi.org/10.1177/1094670520904424
Janne Tienari, Marianne Storgaard, Rebecca Piekkari, Snejina Michailova 2020, 'Holding On While Letting Go', Organization Studies, https://doi.org/10.1177/0170840620902977
Gyöngyi Kovacs 2020, 'Covid-19: de ekonomiska konsekvenserna av en epidemi', Ekonomiska Samfundets Tidskrift, vol. 2020, no. 1, pp. 14-19.
David Simon 2020, 'Trademark Law & Consumer Safety', Florida Law Review, vol. 72,
Daniil Pokidko, Philippe Saade, Nadav Shir 2020, 'An Experiential Pattern-Matching Teaching Method', Entrepreneurship Education and Pedagogy, pp. 1-34. https://doi.org/10.1177/2515127420914658
Maria Holmlund-Rytkönen, Lars Witell, Anders Gustafsson 2020, 'Viewpoint: Getting Your Qualitative Service Research Published', Journal of Services Marketing, vol. 34, no. 1, pp. 111-116. https://doi.org/10.1108/JSM-11-2019-0444
Janne Tienari, Emma Bell, Susan Meriläinen, Scott Taylor 2020, 'Dangerous knowledge: The political, personal, and epistemological promise of feminist research in management and organization studies', International Journal of Management Reviews, vol. 22, no. 2, pp. 177-192. https://doi.org/10.1111/ijmr.12221


Academic Excellence ikon icon

 

Du kan också söka efter Hankenforskarnas högklassiga publikationer i högskolans forskningsdatabas HARIS.