Information om EOR2012

Share page with AddThis

EOR2012 -rapport över evalueringen av Hankens forskning

Svenska handelshögskolans forskning har under år 2012 evaluerats av en extern panel bestående av framstående internationella forskare. Syftet med evalueringen var att genomföra en systematisk och objektiv analys av den forskning som bedrivs på Hanken.

Panelens uppdrag var att identifiera forskningsområden vid Hanken som är av högsta internationella standard, områden där forskningen har potential att utvecklas till högsta internationella standard, och områden där forskningen är varken internationellt eller nationellt konkurrenskraftig. Dessutom ombads panelen att ge rekommendationer på processer och förändringar med potential att stärka Hankens forskning.

Nedan hittar du panelens slutrapport i sin helhet med tillhörande bilagor.

Evaluation of Research 2012

 

Ladda ner som pdf Evaluation of Research 2012

forskning utvärdering rapporter