Installationsceremoni

Hanken Research Day 14.11 avslutas kl.15.30 med formella installationstal av professorerna David Grant, Ari Hyytinen och Petra Sund-Norrgård.

David Grant: From Service to Sustainability and Social Responsibility: A Personal Journey

Ari Hyytinen: Who becomes an innovator?

Petra Sund-Norrgård: From loyalty and cooperation to virtues


Efter installationstalen hålls en informell bjudning i Hankens foajé.

professorer ceremonier