Installationsceremoni

Hanken Research Day avslutas med ett formellt installationstal av professor Janne Tienari.

Efter installationstalen hålls en informell bjudning i Hankens foajé.

Talare och rubriker:

Janne Tienari
Why do we need management?

professorer ceremonier