Forskningsbesök

Hanken hör till Finlands mest internationellt orienterade högskolor. 23 % av vår forskande och undervisade personal är internationell. Enligt Finlands Akademis nationella översiktsrapport Vetenskapens tillstånd 2014 hör dessa siffror till de högsta i Finland.

Hanken välkomnar gästande forskare från andra universitet och uppmuntrar sina egna forskare att tillbringa perioder utomlands.

Om du är intresserad av någondera möjligheten, kontakta Centret för forskning och internationella ärenden.

 

forskare personal gästande