Forskningsutvärdering

Hankens styrkeområdena utnämns på basen av en forskningsutvärdering som görs ca. vart femte år.

EOR2018 - arbetet har inletts

En ny forskningsutvärdering är under planering och kommer att genomföras av en internationell panel under år 2018. Arbetet leds av prorektor Timo Korkeamäki som fungerar som ordförande för den arbetsgrupp som rektor utsett. Övriga medlemmar är: rektor Karen Spens, prorektor Minna Martikainen, forskningsdirektör Maj-Britt Hedvall, prefekt Jaakko Aspara, prefekt Sören Kock, prefekt Matti Kukkonen, prefekt Anders Löflund, prefekt Topi Miettinen och bibliotekschef Tua Hindersson-Söderholm (sekr.).

Mera information om forskningsutvärderingen finns på intranät.

EOR2012 - rapport över evalueringen av Hankens forskning

Svenska handelshögskolans forskning har under år 2012 evaluerats av en extern panel bestående av framstående internationella forskare. Syftet med evalueringen var att genomföra en systematisk och objektiv analys av den forskning som bedrivs på Hanken.

Panelens uppdrag var att identifiera forskningsområden vid Hanken som är av högsta internationella standard, områden där forskningen har potential att utvecklas till högsta internationella standard, och områden där forskningen är varken internationellt eller nationellt konkurrenskraftig. Dessutom ombads panelen att ge rekommendationer på processer och förändringar med potential att stärka Hankens forskning.

Nedan hittar du panelens slutrapport i sin helhet med tillhörande bilagor.

Evaluation of Research 2012

 

Ladda ner som pdf Evaluation of Research 2012

forskning utvärdering rapporter