Aktuell forskning

Forskning är en dynamisk verksamhet.

Sammansättningen av vår forskarkår utvecklas kontinuerligt, och våra forskare kommer hela tiden ut med nya publikationer, projekt och andra spännande initiativ. På den här sidan lyfter vi fram pågående projekt och aktuella medlemmar av forskarsamfundet på Hanken.

Läs mera i vår forskningsdatabas HARIS.

Inom kort kommer vi att publicera en direktflöde från vår forskningsdatabas på den här sidan.

forskning

Latest publications

In the research database you will find all research activity.
To the research database

2018 Anupam Dutta, Johan Knif, James Kolari, Seppo Pynnönen 'A robust and powerful test of abnormal stock returns in long-horizon event studies' Journal of Empirical Finance, vol 47, pp. 1-24. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2292356
2018 Frédéric Délèze, Timo Korkeamäki 'Interest rate risk management with debt issues: Evidence from Europe' Journal of Financial Stability, vol 36, pp. 1-11. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfs.2018.01.003
2018 Antti Talonen, Maria Holmlund, Tore Strandvik 'Mental Models of Customer Ownership in the Executive Board: A Case Study in the Pension Insurance Sector' Journal of Co-operative Organization and Management, vol 6, no. 1, pp. 1-10. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcom.2018.02.001
2018 Mikael Laakso, Andrea Polonioli 'Open access in ethics research: an analysis of open access availability and author self-archiving behaviour in light of journal copyright restrictions' Scientometrics : an international journal for all quantitative aspects of the science of science, communication in science and science policy, http://dx.doi.org/10.1007/s11192-018-2751-5
2018 Hee-Sung Bae, David B. Grant 'Investigating effects of organisational culture and learning on environmental collaboration and performance of Korean exporting firms' International Journal of Logistics Research and Application : A Leading Journal of Supply Chain Management, http://dx.doi.org/10.1080/13675567.2018.1470232
2018 Tore Strandvik, Maria Holmlund, Ilkka Lähteenmäki '“One of These Days, Things are Going to Change!” How Do you Make Sense of Market Disruption?' Business Horizons, vol 61, no. 3, pp. 477-486. http://dx.doi.org/10.1016/j.bushor.2018.01.014
2018 Timo Korkeamäki, Eva Liljeblom, Daniel Pasternack 'How CEOs' personal finances affect their companies' financial decisions' The CLS Blue Sky Blog Columbia Law School's Blog on Corporations and the Capital Markets,
2018 J. Tuomas Harviainen, Maria Ekström, Jukka Ojasalo 'Tactical Service Failure' Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, pp. 1-19. http://dx.doi.org/10.1080/10495142.2018.1452826
2018 Mats Ehrnrooth, Ingmar Björkman, Kristiina Mäkelä, Adam Smale, Jennie Sumelius, Susanna Taimitarha 'Talent responses to talent status awareness — Not a question of simple reciprocation' Human Resource Management Journal, http://dx.doi.org/10.1111/1748-8583.12190
2018 Jesper Per Alexander Haga, Kim Ittonen, Per Christen Tronnes, Leon Wong 'Is earnings management sensitive to discount rates?' Journal of Accounting Literature, vol 41, pp. 75-88. http://dx.doi.org/10.1016/j.acclit.2018.03.001
2018 Eeva Helena Solja, Veronica Liljander, Magnus Söderlund 'Short Brand Stories on Packaging: An Examination of Consumer Responses' Psychology and Marketing, vol 35, no. 4, pp. 294-306. http://dx.doi.org/10.1002/mar.21087
2018 Karl Felixson 'Är halal placeringar lönsamma?' Forum för ekonomi och teknik, vol 2018, no. 2, pp. 28.
2018 Robert Gillanders, Sinikka Parviainen 'Experts’ Perceptions Versus Firms’ Experiences of Corruption and Foreign Direct Investment' Manchester School, vol 86, no. 2, pp. 195-218. http://dx.doi.org/10.1111/manc.12199