Aktuell forskning

Forskning är en dynamisk verksamhet.

Sammansättningen av vår forskarkår utvecklas kontinuerligt, och våra forskare kommer hela tiden ut med nya publikationer, projekt och andra spännande initiativ. På den här sidan lyfter vi fram pågående projekt och aktuella medlemmar av forskarsamfundet på Hanken.Läs mera i vår forskningsdatabas HARIS.Inom kort kommer vi att publicera en direktflöde från vår forskningsdatabas på den här sidan.

Tags