Aktuell forskning

Forskning är en dynamisk verksamhet.

Sammansättningen av vår forskarkår utvecklas kontinuerligt, och våra forskare kommer hela tiden ut med nya publikationer, projekt och andra spännande initiativ. På den här sidan lyfter vi fram pågående projekt och aktuella medlemmar av forskarsamfundet på Hanken.

Läs mera i vår forskningsdatabas HARIS.

Inom kort kommer vi att publicera en direktflöde från vår forskningsdatabas på den här sidan.

forskning

Latest publications

In the research database you will find all research activity.
To the research database

2018 Solja, E, Liljander, V, Söderlund, M 'Short Brand Stories on Packaging: An Examination of Consumer Responses' Psychology and Marketing, http://dx.doi.org/10.1002/mar.21087
2018 Felixson, K 'Är halal placeringar lönsamma?' Forum för ekonomi och teknik,
2018 Pitkänen, O, Heikkilä-Kauppinen, M 'Arkkitehdin tekijänoikeus' Arkkitehtiuutiset,
2018 Harviainen, J, Ojasalo, J, Kumar, S 'Customer preferences in mobile game pricing: a service design based case study' Electronic Markets: The International Journal on Networked Business, http://dx.doi.org/10.1007/s12525-018-0285-6
2018 Kachali, H, Storsjö, I, Haavisto, I, Kovacs, G 'Inter-sectoral preparedness and mitigation for networked risks and cascading effects' International Journal of Disaster Risk Reduction, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.01.029