Aktuell forskning

Forskning är en dynamisk verksamhet.

Sammansättningen av vår forskarkår utvecklas kontinuerligt, och våra forskare kommer hela tiden ut med nya publikationer, projekt och andra spännande initiativ. På den här sidan lyfter vi fram pågående projekt och aktuella medlemmar av forskarsamfundet på Hanken.

Läs mera i vår forskningsdatabas HARIS.

Inom kort kommer vi att publicera en direktflöde från vår forskningsdatabas på den här sidan.

forskning

Latest publications

In the research database you will find all research activity.
To the research database

2019 Ute Braun, Elisabeth Brüggen, Jens Hogreve, Maria Holmlund, Sertan Kabadayi 'Unveiling What Actually Drives Financial Well-Being'
2019 Ira Haavisto, Gyöngyi Kovacs 'Sustainability in humanitarian supply chains'
2018 Oz Shy, Rune Stenbacka 'Bank Competition, Real Investments, and Welfare' Journal of Economics, pp. 1-18. http://dx.doi.org/10.1007/s00712-018-0634-0
2018 Jaana Tähtinen, Maria Holmlund 'Business Relationship Dynamics as Duality of Stability and Change' vol 10,
2018 Maria Holmlund, Tore Strandvik, Ilkka Lähteenmäki 'Market Dynamics as a Managerial Sensemaking Issue'
2018 Oz Shy, Rune Stenbacka 'Dynamic Labor Market Competition and Wage Seniority' International Journal of Industrial Organization, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijindorg.2018.08.009
2018 Petri Mäntysaari 'Nordic Meeting 2018' Acatiimi, no. 5, pp. 32-34.
2018 Silvia Stroe, Joakim Wincent, Vinit Parida 'Untangling intense engagement in entrepreneurship' Journal of Business Research, vol 90, pp. 59-66. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.04.040
2018 Kim Ittonen 'Lisää informaatiota, lisää arvostusta' Profiitti - Talous & Tilintarkastus, no. 2.2018, pp. 41.
2018 David B. Grant, John Fernie 'Availability in UK Retailing' pp. 221-244.
2018 Niklas Ahlgren, Paul Catani 'Tests of cointegration rank with strong persistence and heavy-tailed errors' vol 23, pp. 10-10.
2018 Mikko Vesa, J. Tuomas Harviainen 'Gamification' Journal of management inquiry, pp. 1-3. http://dx.doi.org/10.1177/1056492618790911
2018 Ari Hyytinen, Jaakko Meriläinen, Tuukka Saarimaa, Otto Toivanen, Janne Tukiainen 'When does regression discontinuity design work? Evidence from random election outcomes' Quantitative Economics, vol 9, no. 2, pp. 1019-1051. http://dx.doi.org/10.3982/QE864
2018 Topi Miettinen, Rune Stenbacka 'Strategic short-termism' Journal of Economic Behavior & Organization, vol 153, pp. 200-222. http://dx.doi.org/10.1016/j.jebo.2018.07.006
2018 Steve Cropper, Sanne Bor '(Un)bounding the Meta-Organization' Administrative Sciences, vol 8, no. 3, pp. 1-19. http://dx.doi.org/10.3390/admsci8030042