Forskning på Hanken

Forskning på Hanken

På Hanken bedrivs både grundforskning, tillämpad forskning och beställningsforskning. Allt oftare arbetar vi i tvärvetenskapliga projektgrupper med både nationella och internationella forskarkolleger, och i nära samarbete med näringslivet.

Vår forskning utövas på högskolans institutioner och forskningscenter. Oberoende utredningar visar att den håller hög klass även i ett internationellt perspektiv. Forskningen inom våra styrkeområden - finansiell ekonomi, företagsledning och organisation, marknadsföring och nationalekonomi - har fått särskilt erkännande.

Vi strävar efter att ständigt utveckla och stärka vår vetenskapliga forskning, vårt nationella och internationella forskningssamarbete samt vår forskarutbildning.

I Hankens forskningsdatabas HARIS hittar du uppgifter om aktuella forskningsprojekt och kan söka bland våra forskares publikationer.

forskning forskningsverksamhet forskarutbildning