Forskning på Hanken

Forskning på Hanken
Forskning på Hanken

På Hanken bedrivs både grundforskning, tillämpad forskning och beställningsforskning. Allt oftare arbetar vi i tvärvetenskapliga projektgrupper med både nationella och internationella forskarkolleger, och i nära samarbete med näringslivet.

Vår forskning utövas på högskolans institutioner och forskningscenter. Oberoende utredningar visar att den håller hög klass även i ett internationellt perspektiv. Forskningen inom våra styrkeområden - finansiell ekonomi, företagsledning och organisation, marknadsföring och nationalekonomi - har fått särskilt erkännande.

Vi strävar efter att ständigt utveckla och stärka vår vetenskapliga forskning, vårt nationella och internationella forskningssamarbete samt vår forskarutbildning.

I Hankens forskningsdatabas HARIS hittar du uppgifter om aktuella forskningsprojekt och kan söka bland våra forskares publikationer.

Hedersdoktor på Hanken

Estlands president och Helsingfors borgmästare bland Hankens hedersdoktorer

Hanken Svenska handelshögskolan firar 110 år och promoverar 47 promovender och tio hedersdoktorer i samband med den högtidliga doktorspromotionen fredagen den 25 oktober 2019.

Forskningsprojekt: Företaget som politisk aktör

Vad får företag att engagera sig politiskt för strängare reglering av företagsansvar? Ett nytt forskningsprojekt som i år fick finansiering från Finlands Akademi undersöker frågan med utgångspunkt i en kampanj som ägde rum inför riksdagsvalet 2019.
Nikodemus Solitander och Frank den Hond