Resurser

Resurser och tips

På den här sidan hittar du olika tips från Hanken Business Lab som kan inspirera dig och ditt företag. 

Stanford Life Design Lab

Vårt arbete på Hanken Business Lab har uppmärksammats som en case studie på Stanford Life Design Lab. Besök deras hemsida för att läsa mer! 

 

Anders Wall stipendium

Sök Anders Wall-stipendiet på 200 000 SEK!

Driver du som Hankenstudent ett eget företag eller är du med i ett annat intressant projekt? Sök då Anders Walls-stiftelses stipendium på 200 000 SEK. Stipendiet är ett av de största som ges till studenter vid Svenska handelshögskolan och delas ut till en Hankenstudent som uppvisar såväl entreprenörskap som goda studieresultat.

Stipendiet syftar till att uppmuntra unga företagsamma människor att vidareutveckla sitt entreprenörskap.

Vem kan söka? Alla närvaroanmälda kandidat- och magisterstudenter på Hanken.

Stipendiet erbjuder fina möjligheter att knyta kontakter och att skapa sig ett regionalt nätverk. Anders Wall-stipendiaterna, wallumni, kommer från Finland, Sverige och Baltikum.

Mer information om stiftelsen finns på www.wallstiftelsen.se Opens in new window .

Erasmus for Young Entrepreneurs

Är du antingen en ambitiös entreprenör med mindre än tre års erfarenhet eller en entreprenör med ett företag som varit verksamt i minst tre år och vill få nya idéer eller utöka din business?  

Erasmus for Young Entrepreneurs är ett europeiskt utbytesprogram för entreprenörer som tillåter nya entreprenörer att göra en praktik på ett redan befintligt bolag utomlands eller företag att ta emot nya entreprenörer. Europeiska kommissionen hjälper till att finansiera entreprenörens utbyte (600–1000+ €/månad) som pågår under en period på en till sex månader.  

För mer information, vänligen besök https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ Opens in new window  eller var i direkt kontakt med Finlands egen kontaktperson Heidi Lampinen:  tel. +358 440 361 619 eller e-post heidi.lampinen@mikseimikkeli.fi Opens in new window

Erasmus for Young Entrepreneurs

 

Tips från Svenska företagare

Tidningen Företagarna utser för femte året i rad de 103 bästa företagsidéerna av företagare under 30 år i Sverige. Besök Företagarnas hemsida för att se listan över de unga entreprenörerna och inspireras av deras idéer på https://www.foretagarna.se/foretagaren/2020/september/103ungaideer/ Opens in new window