Go-to-Sweden Manual

go-to-sweden manual business lab
En väldigt central del av Hanken Business Labs verksamhet är att möjliggöra tillväxten av våra inkuberade medlemmar. Tillväxtmöjligheter finns både på nationell och internationell nivå, och därför skapade vi en Go-to-Sweden Manual.

 

Eftersom Hanken är den svenskspråkiga handelshögskolan i Helsingfors har vi en naturlig koppling till våra svensktalande grannar på andra sidan Östersjön. Go-to-Sweden Manualen skapades med syftet att främja Hanken Business Lab-medlemmarnas utvidgningsmöjligheter, framför allt till Sverige. Manualen är strukturerad för att fungera som ett verktyg som kan stödja alla som vill utvidga sin verksamhet till Sverige.