Kurser Fördjupad avtalsrätt

37016 Fördjupad avtalsrätt , 5 sp

Typ
Fördjupade studier
Kind
Course
Teaching language
sv
Kursbeskrivning

Kursen ges inte 2021-2022.

Kursen behandlar praktiskt relevanta, aktuella frågor och problemställningar som rör vissa avtalstyper och avtalsklausuler: särskilt olika samarbetsavtal, såsom licensavtal, franchising, agentavtal och återförsäljaravtal tas upp. En del av kursen fokuserar på avtalsverksamhet som sker på nätet. Ytterligare behandlas lösning av avtalstvister, i synnerhet genom alternativ tvistlösning (alternative dispute resolution, ADR).

 

Lärandemål

Du är insatt i problematiken kring vissa avtalstyper och avtalsklausuler. Du har färdigheter att såväl tolka som själv upprätta dem, samt har insikter i existerande medel för lösning av tvister. 

Efter avlagd kurs kan du
  • identifiera och hantera olika risker vid avtalsskrivandet
  • känna till och utnyttja lagstiftningen och andra existerande normer kring vissa särskilda avtalstyper
  • tolka avtal
Ytterligare information

Kursen ges inte 2021-2022.

Förkunskaper

Avlagda kurser 1116 Handelsrättens grunder eller motsvarande introducerande kurs, samt 3787/37009 Köp- och avtalsrätt eller motsvarande krävs.

Undervisningsformer

Föreläsningar.

Studerandes totala arbetsmängd

134 timmar fördelat på
schemalagd undervisning: 14 timmar
icke-schemalagd undervisning: 120 timmar

Examination och bedömning

Skriftliga arbeten 75 %
Inlärningsdagbok 25 %

Artiklar och annat kursmaterial enligt examinators anvisningar (distribueras via kursens hemsida i Moodle). 

Fristående studier (Öppna universitetet, JOO och samarbeten)

(Kursen ges inte 2021-2022)