Kurser Personlig försäljning och säljledning

23108-V Personlig försäljning och säljledning , 5 sp

Typ
Fördjupade studier
Kind
Course
Teaching language
sv
Kursbeskrivning

Kursen ges inte 2020-2021.
På kursen behandlas teorier och modeller som ligger till grund för framgångsrikt försäljningsarbete och resultatinriktad säljledning. Föreläsningarna kompletteras med praktiska övningar i syfte att uppöva den enskilda studerandes försäljnings- och säljledningsförmåga.

Lärandemål

Du har förutsättningar för att hantera olika typer av försäljningssituationer, argumentera för din sak och komma till ett försäljningsavslut. Du har också kunskaper om hur man leder en försäljningsorganisation.

Efter avlagd kurs kan du
  • analysera personlig försäljning och säljledning som vetenskapsområde
  • förklara och analysera försäljningsprocessen
  • identifiera det som kännetecknar god säljledning i en organisation
  • genomföra ett säljsamtal samt konstruera och använda säljargument i praktiska situationer
  • utvärdera och leda försäljningsorganisationer
  • presentera och försvara (muntligt och / eller skriftligt) försäljningsrapporter
Ytterligare information

Ges inte 2020-2021.

Internationalisering

På kursen diskuteras internationella affärskulturer.

Förkunskaper

Avlagd kandidatexamen.

Undervisningsformer

Föreläsningar
Handledda säljövningar. OBS: Säljövningarna förutsätter 100 % närvaro.
Grupparbete utanför lektionstid
Seminarier och presentationer
Självstudier utanför lektionstid

Studerandes totala arbetsmängd

134 h timmar fördelat på
Schemalagd undervisning: 28 h
Icke-schemalagt arbete: 106 h

Rekommenderad tidpunkt

Magisternivå, första året.

Examination och bedömning

Muntlig presentation 5%
Skriftlig rapport 25%
Säljövningar 25%
Lärodagbok 20%
Utarbetad försäljningshandbok 25%
Godkänd prestation i kursen förutsätter separata godkända prestationer i varje del.
Avklarade delprestationer är i kraft endast under pågående läsår.

Borg, J. (2008). Body language. Harlow: Pearson.
Jobber, D. & Lancaster, G. (2015). Selling and sales management. 10th ed. Harlow: Pearson.
Artiklar enligt tentators anvisningar max 100 sidor.

Studerande som avlagt den tidigare kursen Personlig försäljning och säljledning (8 sp, kurskod 2342-V) kan inte avlägga denna kurs.

Fristående studier (Öppna universitetet, JOO och samarbeten)

(Ges inte 2020-2021)