22058-V

22058-V Den entreprenöriella organisationen, 5 sp

Plats: 
Vasa
Typ: 
Ämnesstudier
Slag: 
Studieperiod
Undervisningsspråk: 
Svenska
Kursbeskrivning: 

Kursen ges inte längre.