1822-V

1822-V Seminarium i entreprenörskap och företagsledning, 12 sp

Plats: 
Vasa
Typ: 
Fördjupade studier
Slag: 
Studieperiod
Undervisningsspråk: 
Svenska
Kursbeskrivning: 

Seminariekursen på 12 sp ges inte längre läsåret 2019-2020. Istället ges den nya seminariekursen på 5 sp.