Workshop om TEAMS - officeverktyget vi alla har för samarbete

16.4.2018 13:00-14:30

Workshop om TEAMS - officeverktyget vi alla har för samarbete

Location: 
Datasal A407
Workshop: Vad är Teams? Hur kan jag samarbeta i Teams? Hur kan min grupp, min enhet, mitt projekt, min kurs utnyttja det?

Vi ordnar ett workshop om teams, hur det kan användas, och idear kring hur vi kunde utnyttja det på Hanken i olika sammanhang.

Sedan sommare 2017 har Teams varit i användning i mindre skala och under våren har fler och fler grupper börjat samarbeta inom teams. 

Erfarenheter inom olika enheter inom stödfunktionerna är goda, och de första stegen för att använda det i undervisningen har tagits. 

Vi rekommenderar att du tar med din laptop. Men det finns datasalsmaskiner ifall du inte gör det. Teams fungerar bekvämast som app på din dator, därför är det bra om du kan ta med den, men Teams fungerar också mycket bra i molnet, dvs office365.

Anmälan: 

https://forma.hanken.fi/lomakkeet/928/lomake.html