Working Breakfast med Tony Kuusiniemi Co-founder och Partner/Certum

25.4.2018 09:00-10:00

Working Breakfast med Tony Kuusiniemi Co-founder och Partner/Certum

Location: 
Chesterfield 316
Kuusiniemi är en av grundarna av Certum som startades för fem år sedan. Certum är ett servicehus som erbjuder mångsidiga finansiella tjänster och har idag 25 anställda i fem bolag i Vasa och Tammerfors.

Tony Kuusiniemi har ansvaret för koncernens ekonomiska administration, finansieringsbeslut och personalfrågor. Han läste finansiell ekonomi som huvudämne och utexaminerdes från Hanken i Vasa år 2005.

Välkommen på frukost med Kuusiniemi där du får ta del av hans karriärväg från utexaminering för 13 år sedan till dags dato, diskutera och ställa frågor. Bekanta dig gärna med företaget på förhand https://www.certum.fi/

Anmäl dig till ann-christine.hemming@hanken.fi senast to 22 april.