Working Breakfast med Susanna Strömbäck, HRD Manager på Elisa

11.4.2019 09:00-10:00

Working Breakfast med Susanna Strömbäck, HRD Manager på Elisa

Location: 
Rum 316 Chesterfield
Working Breakfast är ett karriärtillfälle där du i avslappnad form över frukostkaffet lär känna framgångsrika hankenalumner. Ett utmärkt sätt att nätverka och få insyn i regionalt näringsliv och karriärmöjligheter för ekonomer.

Vid denna frukost möter du hankenalumn Susanna Strömbäck. Som Human Resources Development Manager på Elisa fokuserar Susanna på att förbättra organisationskulturen och personalens välmående. Hon har ett mångårigt förflutet inom telecombranschen i olika positioner och har således mycken erfarenhet av både teknisk/digital utveckling och företagsfusioner/ändringar i ägarstrukturer - från Vasa Läns telefon till dagens Elisa.

Du är välkommen att ta del av Susanna Strömbäcks karriärstory och lära känna hennes arbetsplats och arbetsdag som HRD Manager!

Du hittar förstås hela Susannas CV på https://fi.linkedin.com/in/susanna-str%C3%B6mb%C3%A4ck-12658b3b

Anmäl dig till ann-christine.hemming@hanken.fi