Webropol 3.0 Workshop

11.1.2018 14:00-15:30

Webropol 3.0 Workshop

Location: 
A407
Webropol workshop med den nyaste Webropolversionen 3.0.

Den senaste versionen av Webropol är modernare och mer användarvänlig än förr.

Tillsammans med Susanna Taimitarha går vi igenom förändringar och möjligheter i den nya Webropol 3.0  

Du kommer åt den senaste Webropol versionen genom att logga in på webropol, och överst välja "Till Webropol 3.0"

Anmäl dig här: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/813/lomake.html

Länk till workshoppen:  https://connect.funet.fi/hanken-teaching-lab/