Undervisningsprov i logistik och samhällsansvar

18.6.2018 08:00-08:30

Undervisningsprov i logistik och samhällsansvar

Location: 
Lärarrummet i Helsingfors, 106 i Vasa
Institutionen för marknadsföring anordnar undervisningsprov måndagen den 18.6.2018 i Lärarrummet i Helsingfors och rum 106 i Vasa, för positionen Assistant eller Associate Professor (tenure track), Helsingfors.

Måndag 18.6.2018:

8:10-8:30 Max Finne

Undervisningsprovet ges på svenska.

Välkommen!
Ytterligare information ges av
Malin Wikstedt
malin.wikstedt@hanken.fi