Undervisningsprov i logistik och samhällsansvar

12.6.2018 08:30-10:00

Undervisningsprov i logistik och samhällsansvar

Location: 
Lärarrummet i Helsingfors, 106 i Vasa
Institutionen för marknadsföring anordnar undervisningsprov tisdagen den 12.6.2018 och måndagen den 18.6.2018 i Lärarrummet i Helsingfors och rum 106 i Vasa, för positionen Assistant eller Associate Professor (tenure track), Helsingfors.

Tidtabell för undervisningsproven är:

Tisdag 12.6.2018:

8:40-9:00 Anna Aminoff
9:10-9:30 Anu Bask
9:40-10:00 Mervi Vuori

Måndag 18.6.2018:

8:10-8:30 Max Finne

Undervisningsproven ges på svenska.


Välkommen!
Ytterligare information ges av
Malin Wikstedt
malin.wikstedt@hanken.fi