SuomiAreena diskussion: Faktaa vai fiktiota? Tieteellisen tiedon hyödyntäminen yhteiskunnassa

18.7.2019 10:00-11:00

SuomiAreena diskussion: Faktaa vai fiktiota? Tieteellisen tiedon hyödyntäminen yhteiskunnassa

Location: 
Kauppakeskus BEPOP, Yrjönkatu 22, Björneborg
Hanken deltar i SuomiAreena med en diskussion kring hur man bättre kunde utnyttja den vetenskapliga forskningen i beslutsfattandet i samhället.

Mera information om Hankens diskussion här. Du kan följa med Hankens diskussion via en live-stream på MTV:s streamingservice.

På SuomiAreena i Björneborg för man avslappnade diskussioner om det finska samhället i en somrig inramning. Diskussionstillfällena är gratis och öppna för alla.