Seminarium: Konkurrens inom hälsovården - hot eller möjlighet?

24.11.2017 08:30-12:15

Seminarium: Konkurrens inom hälsovården - hot eller möjlighet?

Location: 
Hanaholmens kulturcentrum i Esbo
Hankens Center of Corporate Governance arrangerar tillsammans med Sitra och Hanaholmens kulturcentrum ett seminarium där bl.a. resultaten av en forskningsrapport om den kommande vårdreformen presenteras.

Seminariet hålls på både svenska och finska (simultantolkning).
Anmäl dig senast den 17 november 2017 via denna länk

PROGRAM

9.00-9.05 Välkommen, Maria Romantschuk, Programchef, Hanaholmen
9.05-9.15 Bakgrund till rapporten Hälsovårdsreformen ur Corporate Governance synvinkel
Professor Tom Berglund, Direktör för Hanken Centre for Corporate Governance
9.15-9.25 Förnyelseförmåga, Antti Kivelä, direktör, Sitra
9.25-9.55 Presentation av rapporten: ”Toimiva kilpailu terveydenhuollossa” Niilo Luotonen, forskare, Hanken.
9.55-10.20 Kommentarer till rapporten – speciellt konkurrensneutralitetsfrågan
Henrik Jordahl, docent och programchef, Institutet för näringslivsforskning, Stockholm
10.20-10.45 Kommentarer till rapporten – Sambandet mellan konkurrens och kvalitet
Lina Maria Ellegård, nationalekonomiska, institutionsforskare, Lunds universitet

11.15-11.45 Social- och hälsovårdsreformen i Finland idag. Rapportens resultat speglas mot den finländska reformen Raija Volk, direktör för planerings- och utvecklingsgruppen (SUKE) SHM
11.45-12.30 Hur fungerar valfriheten i praktiken?
Laura Räty, chef för affärsverksamheten, offentliga tjänster, Terveystalo
Nelli Lähteenmäki, VD, YOU-app
Niina Haake, utvecklingschef, Tavastehus stad,
Sami Salminen, läkare, Kunnanlääkärit OY, Kiuruvesi
12.30 -13.30 Lunchservering för seminariedeltagare i restaurang Johannes