Seminariedag kring arbetslivets tvåspråkighet och flerspråkighet

3.5.2018 12:00-16:30

Seminariedag kring arbetslivets tvåspråkighet och flerspråkighet

Location: 
En seminariedag kring Arbetslivets tvåspråkighet och flerspråkighet – Työelämän kaksikielisyys ja monikielisyys hålls på Hanken i Vasa 3 maj 2018 kl. 12.00 - 16.30.

Seminariet belyser tvåspråkigheten ur ett finlandssvenskt perspektiv och  fokuserar på språkliga färdigheter som arbetslivet förväntar sig och som lagen kräver av universitets- och högskoleutbildade.

Seminariet är en del av ett fortbildningsprojekt för finsklärare vid universitet och högskolor som lektor Ulrika Rancken vid Arcada och lektor Marit Nilsson-Väre vid Hanken erhållit Svenska kulturfondens stipendium för. Under seminariet behandlas det branschspecifika språkkunnandet på högskolenivå.

Målgruppen är finsklärare vid universitet och högskolor, gymnasier och yrkesinstitut, studiehandledare, rektorer, språkcenterdirektörer, skoldirektörer, beslutsfattare och eventuellt andra intresserade.

Professor Riitta Pyykkö från  Turun yliopisto fungerar som seminariets huvudtalare med en föreläsning kring flerspråkighet, vilka utmaningar och möjligheter den medför. Forskaren Kjell Herberts kommer att belysa temat ur ett finlandssvenskt perspektiv med rubriken ”Från enspråkighet till flerspråkighet – i individ- och samhällsperspektiv”.

Dagen avslutas med en paneldiskussion. I panelen återfinns väldigt erfarna språkanvändare som kan belysa behovet av språkkunskapers mångfald  och det branschvisa språkkunnandet, och i det här fallet finskans betydelse för framgång i arbetslivet när det gäller våra finlandssvenska studerande och utexaminerade.  Som panelens moderator fungerar språkcenterdirektör,  professor Nina Pilke från Vasa universitet.

Seminariet är kostnadsfritt för deltagare.

Anmälan senast 25.4.2018 via denna länk

Programmet hittar du nedan: