Rektors kick-off

28.8.2018 15:00-17:00

Rektors kick-off

Location: 
Festsalen
Hankens personal från både Helsingfors och Vasa (inklusive doktorander) är hjärtligt välkommen att tillsammans inleda det akademiska året 2018-2019 den 28 augusti 2018 kl. 15-17.