Presemo workshop

30.1.2019 10:30-12:00

Presemo workshop

Location: 
A411/ v142
Vi har nu både Presemo och Flinga,verktyg för att stöda interaktivitet i klass - nu ordnas Presemo workshop

Workshoppen ordnas med koppling mellan vasa auditoriet och A411 för att vi skall få enautentisk situation med både interaktivitet i klass och på distans. Se mer på den engelska nyheten