Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds kommunalvalsdebatt

21.3.2017 16:45-19:00

Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds kommunalvalsdebatt

Location: 
Auditorium Futurum
Pohjola-Nordens Ungdomsförbund ordnar en kommunalvalsdebatt med temat Framtidens nordiska huvudstad, under Nordens vecka tisdagen den 21 mars klockan 16:45-19 i auditorium Futurum.

Unga kommunalvalskandidater diskuterar hur nordiska städer bäst kan bemöta framtidens utmaningar på ett hållbart sätt och erbjuda förutsättningar för utbildning, arbete, företagsamhet, fritidsaktiviteter, kreativitet – för ett meningsfullt liv. Kandidaterna som deltar är:

Oskar Dikert (VF)
Robin Forsberg (SFP)
Karl-Mikael Grimm (C)
Konsta Nupponen (Saml.)
Amanda Pasanen (Gröna)
Marika Sorja (Sannf.)
Dimitri Qvintus (SDP)
Niko Vaarmala (KD)

Kommunalvalet är intressant också ur nordisk synvinkel eftersom norska och isländska medborgare också får rösta.
Norges ambassadör i Finland, Åge B. Grutle, öppnar evenemanget. Debatten är tvåspråkig.