Personalmöte

14.11.2018 14:00

Personalmöte

Location: 
Vaasa Kafferummet, andra våningen
Välkommen på personalmöte i kafferummet på andra våningen.