Öppet seminarium: Hankens Assurance of Learning-process i kvalitetshantering i utbildningen

23.5.2017 12:30-14:00

Öppet seminarium: Hankens Assurance of Learning-process i kvalitetshantering i utbildningen

Location: 
A 411
Kvalitetschefer samt andra personer som arbetar med kvalitetsfrågor inom undervisning i finländska universitet är varmt välkomna att delta i ett öppet seminarium som avslutar endagsseminariet kring auditeringen av Hankens kvalitetssystem.

Under eftermiddagsseminariet delar Hanken med sig av sina erfarenheter av att planera och tillämpa Assurance of Learning ramverket och processen på kvalitetshantering i utbildningen. Hanken kommer också att presentera hur systemet har skapat processer som gynnar såväl utexaminerade, studerande, lärare, externa intressegrupper och organisationen som helhet.

Sessionen är öppen för Hankens personal, studerande och samt personer inom finländska universitet som arbetar med frågor kring kvalitetshantering.
För personalen ordnas en separat genomgång, mera information via den här länken.

Tid: tisdag 23.5.2017 kl. 12.30-14
Plats: Hankens huvudbyggnad, Helsingfors, rum 411