Oodi-avbrott

12.9.2017 08:00-10:00

Oodi-avbrott

Location: 
Oodi-avbrott p.g.a. versionsuppdatering av WebOodi. Avbrottet gäller alltså hela Oodi trots versionsuppdatering sker endast i WebOodi.