NORDEA Bank gör Flash Mentor besök

19.2.2019 16:30-19:00

NORDEA Bank gör Flash Mentor besök

Location: 
Aulan
Välkommen med på ett ”Flash Mentor” tillfälle där du lär känna ekonomer från NORDEA Bank som delar med sig av kunskap, yrkeserfarenhet och allmänna professionella råd utgående från sina olika positioner på banken.

Du får förstås också information om NORDEA’s bankverksamheten som sådan. Arbets- och uppgiftsmässigt erbjuder banker idag ett mycket bredare fält än vad gemene man traditionellt kanske tänker sig.

 

Det spelar ingen roll vilket huvudämne du studerar, är du intresserad av bankbranschen är du välkommen!

 

Du får träffa:

 

Jari Haataja, Manager of Premium Banking Ostrobothnia

Margareta Stens,  Wealth Advisor

Maria Lång, Team Leader Nordea 24/7

 

Efter en inledande presentation roterar flash-mentorerna sedan igenom 20 minuters karriärdiskussioner i mindre grupper där du i relation till dina egna intressen har chans att ställa personliga frågor och diskutera arbetsuppgifter och arbetsplats med var och en av NORDEA gästerna.

 

Anmäl dig till ann-christine.hemming@hanken.fi