Mentorskapsprogrammets mellanträff, mentorer

18.1.2018 18:30-20:00

Mentorskapsprogrammets mellanträff, mentorer

Location: 
Mötesrum 106, Hanken Vasa
Mentorerna träffas för att utbyta och diskutera erfarenheter under ledning av Karriärtjänster.