Mentorskapsprogrammets mellanträff (adepter)

22.1.2019 18:30-20:00

Mentorskapsprogrammets mellanträff (adepter)

Location: 
Mötesrum 106
Adepterna kommer samman för att i halvtid reflektera över mentorskapsprocessen läsåret 2018-19, under ledning av Karriärtjänster.