Mentorskapsprogrammets Kickoff i Vasa

19.9.2017 18:30-21:00

Mentorskapsprogrammets Kickoff i Vasa

Location: 
Aulan
Karriärtjänster samlar deltagarna i detta läsårs mentorskapsprogram till en första gemensam introduktionsträff i Hankens aula.15 par deltar.